Amigo/Amigang Parasurat

Dios maray na aldaw!

Ipinapaabot mi tabi na magkakaigwa utro nin pagsusurompongan an mga parasurat sa maabot na ika-13 nin Pebrero, Miyerkules alas-siyete nin banggi sa Lolo’s Bar, Avenue Square, Magsaysay Avenue, Siyudad nin Naga.

Aapodon ining Artist’s Night mantang dugang pa sa mga pagrarawitdawit may kaibahan naman ining karantahan pati naman pagdidibuho sa karahayang-boot kan mga katood tang animators. Bilang imbitadong parasurat, nilalaoman ming maheras ka tabi kan saimong mga rawitdawit sa programa. Puwede man ibareta an saimong mga proyekto. Igwang kadikit na arak na rararaon asin sertipikong mareresibi an mga imbitadong parasurat. Ipaabot lamang samuya tolos-tolos an saimong pag-ako sa imbitasyon na ini.

Dios mabalos asin maghirilingan kita!

Minagalang,

JOSE JASON L. CHANCOCO
Literary Editor, OragonRepublic.Com

FER BASBAS
Webmaster

SHEILA BASBAS
Webmaster, Events Organizer