LETRAS Y FIGURA

February 25, 2007

PANANATILI

Tumatawag na noon ang buwan.
Ngunit kung kailan umaapaw
sa yaman ang laot at wari ko’y

marahang hinahagkan ang alon
ang aking mga paa; saka ko
naman nadama itong pagsuway:

Naaninag kitang papalapit,
bitbit ay gasera at naiwan
kong tuwalya. Di ka na umabot

sa bangka. Tayo ay nagniig at
gumulong-gulong sa buhanginan
ang mga ungol. Nagkahugis sa

iyong pag-alon ang di-maukit
sa tubig ng aking sagwan: Mahal,
ikaw ang pumupuno sa lambat,

hindi ang dagat na bawat araw,
iyong dinadasalan na sana
ako ay payagang makauwi.

–Jose Jason L. Chancoco
(Sunday Inquirer Magazine, October 13, 2002)

Artwork by Djoanna B. Tanji

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: