ALAY TALINGHAGA

July 10, 2006

Nakagugulat kung minsan kapag nakakatanggap tayo ng tulang alay sa atin. Bilang manunulat, mas nakasanayan kong ako ang nag-aalay ng talinghaga sa ibang tao. Maraming dahilan kung bakit naglalaan ng panahon ang isang makata para tulaan ang ibang tao. Kadalasan ang dahilan ay pag-ibig–romantiko man o platonic. Minsan naman ay ni hindi pa nakakatagpo ng makata nang personal ang taong tinutulaan. Maaaring isang artista o pulitiko. Maaaring paboritong makata. Bilang isang manunulat nakagugulat nang matagpuan ang iyong sariling tinutulaan ang ibang tao, ngunit mas nakagugulat kung ikaw na mismo ang tinutulaan ng ibang makata.

Taong 2002 nang magkapanagpo kami nitong si Sonny Villafania sa Maynila. Simula noon ay naging magkapanalig na kami sa panulat sa pamamagitan ng Dalityapi Unpoemed, isang popular na elektrikal na publikasyon ng mga tula sa Ingles at iba’t ibang wika sa Pilipinas. Nagkaroon pa nga ng regular o ‘in-house poets’ ang Makata at bawat buwan ay nakapaglalabas kami ng bagong isyu laman ang mga tula ng mga kilala at bagong makata.

Subalit bukas pa rin sa amin ang ideya ng kritisismo. Kaya nga hanggang ngayon ay nagpapadala pa rin sa akin ng mga tula ang ilang kaibigan para bigyan ng kaukulang paggalang at pagpuna. Sa kritisimo kasi, ang pagbibigay ng malalim at mayamang pagpuna ay ang pinakamataas na antas ng paggalang sa isang akda

Kaya lamang ang tulang pinadala sa atin ni Sonny ay atin iniaalay. Sabi pa ni Sonny: “Kung hindi tula, wasakin at kung hindi wasak, tulain!”

Heto ang tula:

Ulat sa Sugat
(kay Jose Jason L. Chancoco)

may halo
ng alat
ng luha
ang tula
ng utal
na tala

at tagos
sa puso:
opus ng
makatang
katana
ang mata.

may galos
ang logos.

Naalala ko agad ang ‘Ulat Mula sa Bulkan’ at ‘Sugat ng Salita’ ni Cirilo F. Butista dahil sa pamagat.

At may tugmaang tumbalik pa sa unang saknong: halo, luha, tala, alat, utal, tula.

At naging internal nga lamang ang tugmaang tumbalik sa ikalawang saknong: puso, opus, makata, katana, mata.

At naging tudlikan naman sa huling saknong: galos, logos.

Siyempre mas mainam kung konsistent ang tugmaan.

Hindi na natin bibigyang puna ang nilalaman ng tula dahil nga sa atin ito inialay. Ang masasaabi ko lamang ay: Dios Mabalos Sonny!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: